Over de therapie

Hypnotherapie

HOE WERKT HET PRECIES

Door de therapeut worden suggesties gegeven om de doelgerichte concentratie teweeg te brengen. Tijdens deze diepe ontspanning zijn de zintuigen niet meer op de buitenwereld gericht maar vooral op het innerlijk. Op deze manier kunnen we, wanneer we met onze aandacht teruggaan naar het verleden, deze situaties herbeleven met alle gevoelens en zintuigelijke indrukken die hierbij horen.

Hierdoor kunnen emoties en gevoelens die we in het verleden niet hebben geuit naar de oppervlakte komen en kunnen deze opnieuw worden ervaren en kunnen we inzichten verwerven.

Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van een diepe ontspanning en verandering van het bewustzijn (trance).

Bij deze vorm van therapie brengt de therapeut de cliënt in een bewustzijnstoestand waarin contact kan worden gemaakt met het onbewuste. Hier liggen al onze ervaringen, gedachten en overtuigingen uit het verleden opgeslagen waarvan we ons niet (meer) bewust zijn.

DIEPE ONTSPANNING

Trancemomenten ervaart iedereen weleens. Bijvoorbeeld als we dagdromen, een film kijken of een boek lezen. Een hypnotische trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin we contact kunnen maken met ons onbewuste.

MEER EVENWICHT

Bij het wegstoppen van emoties en gevoelens ontstaan vaak negatieve overtuigingen over onszelf. Deze kunnen ervoor zorgen dat we niet optimaal functioneren of dat we niet helemaal gelukkig zijn. Het is dus belangrijk dat deze overtuigingen naar boven komen en kunnen worden omgezet in positieve overtuigingen. 

Natuurlijk kunnen we de geschiedenis niet herschrijven, maar je kunt je wel bewust worden van de manier waarop iets is gegaan en waarom het toen niet mogelijk was om trouw te blijven aan jezelf. Deze bewustwording is belangrijk voor het ontstaan van een gezond evenwicht tussen denken en voelen. 

Methodes

ENKELE METHODES WAAR IK GEBRUIK VAN MAAK BINNNEN DE HYPNOTHERAPIE :

regressie en innerlijk kind werk

werken met deelpersoonlijkheden

tijdlijn therapie

sociaal panorama

werken met oppositiedelen

BJT (afgeleide van EFT)

DRT (afgeleide van EMDR)

visualisaties

Wie ben jij als alles wat je doet en wat je lijkt te zijn,

zou wegvallen? Wie blijft er dan over?

Psychosociale therapie

HOE WERKT HET PRECIES

Door het veranderen van je manier van denken veranderen gevoelens en gedrag zodat je de regie over je leven weer ervaart en doelen bereikt kunnen worden.

Enkele voorbeelden van psychosociale therapie zijn: cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness, rationeel emotieve therapie (RET), Distraction Reprocessing Therapy (afgeleid van EMDR), Sociaal Panorama, visualisaties en ontspanningsoefeningen.

Psychosociale therapie gaat uit van een wisselwerking en verbinding tussen lichaam, geest en (sociale) omgeving. Zolang je innerlijk in balans bent, kun je goed functioneren en heb je in voldoende mate de regie over je eigen leven. Als de balans om wat voor reden dan ook is verstoord, kun je ervaren dat dit je niet meer lukt. 

Bij psychosociale therapie gaan we uit van het hier en nu; dus wat denk je, wat voel je en welk gedrag laat je zien.