Client informatie AVG

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

(BEKNOPTE VERSIE)

Per 25 mei 2018 is er een wet gekomen waarbij persoonsgegevens beter beschermd zijn. Dit is de   Algemene Verordening Gegevensbescherming- kortweg AVG.  Ook Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie heeft met deze verordening te maken. Derhalve wil ik je op deze manier informeren met welke veranderingen jij, als (a.s.) client, te maken krijgt, op het gebied van de privacy, binnen Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie door deze verordening.  

 

Welke veranderingen hebben sinds 25 mei ’18 plaats gevonden in het kader van de AVG?
– Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie zal iedere nieuwe client, bij bevestiging van de intake afspraak, ook digitaal een Privacy verklaring toesturen waarin de belangrijkste gegevens rondom de nieuwe AVG zijn opgenomen.
Dit document heb ik als bijlage voor jou ook toegevoegd aan deze e-mail. 

 

– Als een client start in mijn praktijk , geeft de client, door ondertekening van de behandelovereenkomst, aan dat hij/zij van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de privacyverklaring heeft ontvangen en dus op de hoogte is gebracht van de inhoud van de nieuwe privacyverklaring. En dat de client deze privacyverklaring heeft gelezen. Tijdens de intake zal ik hier ook altijd nog aandacht aan besteden. 

 

– Omdat jij een therapeutisch traject doorloopt/gaat doorlopen bij Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie en ik jou volgens de AVG een dienst, namelijk therapie, lever, mag ik, volgens de geldende regels, gebruik blijven maken van jouw e-mail adres om jou een factuur en/of aanvullende informatie toe te sturen (zie website Autoriteit Persoonsgegevens).  Cliënten die nu nieuw starten in mijn praktijk, zullen dit ook als zodanig opgenomen zien in de behandelovereenkomst, die ze ondertekenen. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie biedt alle cliënten op elk moment de mogelijkheid om  zichzelf af te melden voor het gebruik van hun e-mail adres door Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie, via een optie die onderaan elke e-mail van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie vermeldt staat.  

 

– Tevens zal Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie concepten m.b.t. behandelovereenkomst, behandelplan en brieven naar de huisarts of welke discipline dan ook, waar je toestemming voor hebt gegeven om deze te versturen, versleuteld naar jou verzenden.   Hiervoor geldt:  je ontvangt de concepten versleuteld per e-mail.  De inhoud ervan kun je pas lezen door het invoeren van de unieke code die Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie jou via de beveiligde route van WhatsApp, via SMS of via een andere veilige routing toestuurt.  

 

– Bij het invullen van het intakeformulier, zal ik nieuwe cliënten vragen om dit formulier ingevuld te retourneren naar mij per post, per e-mail, waarbij de kolom persoonsgegevens blanco gelaten dient te worden. Deze worden dus niet ingevuld door de (a.s.) client. Uiteraard kan de client het ingevulde intakeformulier ook mee te nemen op papier, tijdens het intake gesprek. Per e-mail mogen dus geen persoonsgegevens ingevuld en verstuurd worden, tenzij je het document zelf kunt versleutelen. Dan mag het volgens de regelgeving wel per e-mail naar mij verstuurd worden met persoonsgegevens. Ik ontvang dan graag de sleutel/code van je om jouw ingevulde intakeformulier te kunnen openen.  

 

– Verder heb ik de privacyverklaring, ter informatie, voor jou toegevoegd aan deze  e-mail. Nog meer informatie over de privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens vind je in deze Privacyverklaring van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie.  

 

– Heb je nog vragen over het bovenstaande verhaal, zijn er onduidelijkheden na het doorlezen van deze informatie of de Privacyverklaring, neem dan vooral contact met me op. Ik kan je antwoord geven op jouw vragen. 

 

– Voor verdere aanvullende informatie over de AVG kun je ook terecht  op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl en https://www.rijksoverheid.nl\